Администрация

Сътрудници към Ръководството

д-р Елица Димова, iphs.bas@gmail.com

тел:  0888 026 424

Началник кабинет и човешки ресурси 

Любка Илиева, ilieva1980@abv.bg

Човешки ресурси – Докторски програми

Мариела Тодорова, m.todorova7@gmail.com

тел: 0888 409 056

Деловодство и архив

Оля Стойкова, delovodstvo.ips@gmail.com

тел: 0889233562

Финансово-счетоводен състав

Мая Андреева, iioz.schety@gmail.com
Камелия Крамарска, iioz.schety@gmail.com
Емилия Бекирова, iioz.schety@gmail.com
тел: 0888 709 609

Финансов контрольор

Златка Станойчева

Каса

Мария Шопова, cashier.iioz@gmail.com
тел:0888 119 323

Домакин и поддръжка

инж. Цветомир Лачев, тел. 0888 446 823

Издателска дейност

Проф. д-р Николай Михайлов (сп. “Философски алтернативи”), тел: 02/ 943 82 30; 0890 23 33 98. Марияна Фъркова – редактор на сп. “Философски алтернативи”, тел.: 0879 053 796, marnifark@abv.bg

Професор ем. дфн Веселин Петров (сп. “Balkan Journal of Philosophy”) тел: 0888881496, balkanjournalofphilosophy@gmail.com

Проф. дсн Светла Колева, Николай Янков (сп. „Социологически проблеми”) тел: 02/ 980 99 35, socprobl_eds@dir.bg

Проф. дфн Емилия Маринова, гл. ас. Иван Миков (сп. “Етически изследвания”), editor@jesbg.com

Библиотека

Татяна Семерджиева – Библиотека “Философия”
адрес: ИФС-БАН, бул.”П.Евтимий” №6
Имейл:  taniasemer@gmail.com
Телефон: 089 759 5332

Юлияна Крайчева – Библиотека “Социология”

Имейл:  julikraycheva@gmail.com

Телефон: 0888 820 360

Отдел РR и връзки с обществеността
д-р Елица Димова, iphs.bas@gmail.com

тел: 0888 026 424