Асоциирани членове

» д.ф.н. Иванка Стъпова – асоцииран член към Институт по философия и социология, БАН

» д-р Петър Канев – асоцииран член към Институт по философия и социология, БАН

» д-р Юсуф Салих Юсуф – асоцииран член към Институт по философия и социология, БАН