БАН представя своите институти: ИИОЗ 2018

„БАН представя своите институти“

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

НАУКА

СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

ЕКСПЕРТИЗА В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО

26 февруари 2018

Голям салон, БАН

Видео от представянето на Институт за изследване на обществата и знанието (Download 4.2 Gb)

Портфолио с актуални проекти на Института за изследване на обществата и знанието

Презентация