Бланки

Заявление за командировка на служителите на Институт по философия и социология (DOC)

ИС “Кадри” – Професионална биография (DOC)

Заявление за отпуск на служителите на Институт по философия и социология (DOC)

Бланка CV за учените от Институт по философия и социология (DOC)

Бланка на Институт по философия и социология (DOC)

Декларация (DOC)

Предложение за поемане на финансово задължение

Информационна карта за заета академична длъжност от НАЦИД (DOC)

Информационна карта за защитен дисертационен труд от НАЦИД (BG, DOC)

Информационна карта за защитен дисертационен труд от НАЦИД (EN, DOC)

Наукометрични показатели в област 2. Хуманитарни науки (DOC)

Наукометрични показатели в област 3. Социални, стопански и правни науки (DOC)