ВЪТРЕШНИ

Колективен изследователски проект на ЦЕСИ: “Процеси при формирането на общественото мнение: теории, фактори, компютърни модели” (2019-2022)