Дневен ред

На 09.01.2018 г. (вторник) от 14,00 часа в заседателната зала на ул. „Сердика” 4 ще се състои заседание на Научния съвет. Дневният ред е достъпен тук.