Етическа комисия

Състав (февруари 2023 – февруари 2026 г.)

Председател:

гл. ас. д-р Гергана Мирчева –  gerganamircheva@yahoo.co.uk

Членове:

Доц. д-р Благовеста Николова – blag_ilieva@yahoo.com
Доц. д-р Екатерина Маркова- emarkova@bas.bg
Гл. ас. д-р Маргарита Габровска – gabrovska.m@gmail.com
Доц. д-р Петя Илиева-Тричкова – petya.ilievat@gmail.com
Доц. д-р Петя Тодорова – petiatodorova@abv.bg
Гл. ас. д-р Севделина Николова – sevdelinanikol@abv.bg

 

 

 


Жалби до Етическата комисия се подават в отдел “Деловодство” на ИФС. Всяка жалба следва да отговаря на изискванията на Правилника на Етическата комисия. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Правилник за устройството и дейността на Етическата комисия към ИФС–БАН [PDF]