Награди от ИФС

Удостояване на проф. дфн Веселин Петров с почетното звание на ИФС Professor Emeritus

Удостояване с „Почетен знак с лента“ на Генчо Дончев

Връчване на “Почетен знак на ИФС” на проф. дсн Пепка Бояджиева

Връчване на “Почетен знак с лента” на архимандрит Емелиян Боцановски

Връчване на „Почетен знак с лента“ на монс. Страхил Каваленов

Връчване на “Почетен знак с лента” на проф. Майкъл Бъроуей

Връчване на “Почетен знак с лента” на проф. Зигмунт Бауман

Връчване на “Почетен знак с лента” на проф. Ханс-Петер Блосфелд