Научен съвет

Ръководство на Научния съвет на ИФС

 

Професор ем. дфн Веселин Петров – председател на НС

e-mail: petrov.vesselin@gmail.com ; tel.: (++359) 888881496

Проф. дсн Светла Колева – зам.-председател на НС

e-mail: svetlakoleva2002@yahoo.com ; tel.: (++359) 886555029

Проф. дфн Стоян Ставру – зам.-председател на НС

e-mail: stoyan.stavru@gmail.com ; tel.: (++359) 888280888

Доц. д-р Петя Илиeва-Тричкова – секретар на НС

e-mail: petya.ilievat@gmail.com ; tel.: (++359) 0898907529

 

Състав на Научния съвет на ИФС

Доц. д-р Албена Накова

Доц. д-р Алексей Пампоров

Проф. дсн Анна Мантарова

Доц. д-р Валери Личев

Проф. дсн Васил Киров

Професор ем. дфн Веселин Петров

Доц. д-р Доротея Ангелова

Проф. дсн Емилия Ченгелова

Доц. д-р Кристиян Енчев

Доц. д-р Марина Бакалова

Проф. дсн Мая Келиян

Доц. д-р Петя Илиева-Тричкова

Проф. дсн Румяна Стоилова

Проф. дсн Светла Колева

Доц. д-р Силвия Борисова

Проф. дфн Стефан Пенов

Проф. дфн Стоян Ставру

Проф. дфн Татяна Батулева

Гл. ас. д-р Александра Трайкова – представител на младите учени със съвещателен глас

Протоколчик – Виолета Люнгова

e-mail: vililyu@abv.bg ; tel.: (++359) 888133318