Научно-теоретични и научно-приложни постижения на ИФС

НАЙ–ЗНАЧИМО НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2022г.

НАЙ–ЗНАЧИМО НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2022 г.

НАЙ–ЗНАЧИМО НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2021г.

НАЙ–ЗНАЧИМО НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2021 г.

НАЙ–ЗНАЧИМО НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2020г.

НАЙ–ЗНАЧИМО НАУЧНО-ПРИЛОЖНО ПОСТИЖЕНИЕ НА ИФС ЗА 2020 г.