Онлайн ресурси

Онлайн каталози

  • Единен онлайн каталог на библиотеките в системата на БАН

ALEPH500

  • Национален онлайн каталог на академичните библиотеки

Примо

 

Онлайн ресурси на Централна библиотека – БАН

 

Международни онлайн ресурси

Информация за възможности за научни изследвания в Германия
по програми на фондация “Александър фон Хумболт”

How do I find a scientific host in Germany?

Презентация от 13 юни 2013 г.