Отчети

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2022г.

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2022г. (презентация)

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2021г.

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2021г. (презентация)

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2020г.

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2020г. (презентация)

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2019г.

Отчет за дейността на Института по философия и социология през 2019г. (презентация)

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2018г.

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2018г.(презентация)

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2017г.

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2017г. (презентация)

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2016г.

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2016г. (презентация)

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2015г. 

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2015г. (презентация)

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2014 г.

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2014 г. (презентация)

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2013 г.

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2012 г.

Отчет за дейността на Института за изследване на обществата и знанието през 2011 г.

Отчет за работата на  Института за изследване на обществата и знанието при БАН през  2010 година (на български език)

Отчет за работата на Института за изследване на обществата и знанието при БАН през 2010 година (на английски език)

БАЛАНС 2022

КАСОВ ОТЧЕТ 2022

БАЛАНС 2021

КАСОВ ОТЧЕТ 2021

БАЛАНС 2020

КАСОВ ОТЧЕТ 2020

БАЛАНС 2019

КАСОВ ОТЧЕТ 2019

БАЛАНС 2018

КАСОВ ОТЧЕТ 2018

БАЛАНС 2017

КАСОВ ОТЧЕТ 2017

БАЛАНС 2016

КАСОВ ОТЧЕТ 2016

БАЛАНС 2015

КАСОВ ОТЧЕТ 2015

БАЛАНС 2014

КАСОВ ОТЧЕТ 2014

БАЛАНС 2013

КАСОВ ОТЧЕТ 2013

БАЛАНС 2012

БАЛАНС 2011

КАСОВ ОТЧЕТ 2011

БАЛАНС 2010

КАСОВ ОТЧЕТ 2010