Проведени

На 15 май 2023, в Централния военен клуб, в София се проведе конференция, организирана от Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ (ИФС-БАН), съвместно с Конфедерация на обществените организации от сигурността и отбраната, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска, Институтът за икономика и международни отношения. Внимание беше отделено на нарастването на военно-политическия компонент в отношенията между държавите, който поставя и съвсем нови изисквания към техните военни доктрини. Разгледани бяха японската отбранителна доктрина и създаването на новия антикитайски алианс AUKUS. Разгледани бяха стратегиите на ЕС, НАТО, САЩ, Япония, Русия, Индия и Китай. Какви са стратегическите цели и тактики на хибридната война (кибератаки, дезинформация, подривна дейност, операции под прикритие и др.? Какви следва да са акцентите в новите военни доктрини на европейските държави и на България, и притежават ли те ресурси да изградят надеждна отбранителна система бяха сред дебатираните теми.

На 28 март 2023 г. се проведе заключителната конференция на проект BEYOND4.0 (www.beyond4-0.eu). По време на конференцията MAKING TECHNOLOGY, JOBS AND WELFARE WORK. WHAT HAS INDUSTRY 5.0 TO OFFER? бяха представени и обсъдени резултатите от проекта. Участие взеха висши представители на Европейската комисия: Диедрик Самсом – Началник на кабинета на еврокомисаря Франс Тимерманс, Питър Дроел – Директор “Просперитет” на Главна дирекция “Научни изследвания и иновации” на Европейска комисия,  представители на бизнеса и науката от няколко страни от Европейския съюз.

Българските участници в дискусиите бяха Генчо Керезов – Заместник кмет по дигитализацията на София и Карина Ангелиева – бивш Заместник министър на образованието и науката, както и ръководителят на българския екип проф. д.с.н. Васил Киров.

Конференцията премина изключително успешно – на място участниците бяха 95, а онлайн я наблюдаваха 18. Събитието постигна целите, които си бе поставило – да представи  резултатите от проекта и да приобщи политици и представители на бизнес и работнически организации от ЕС.

Организатор на събитието бе Институт по философия и социология при БАН. Като негови представители, по време на конференцията присъстваха, доц. Габриела Йорданова, доц. Екатерина Маркова и докторант Багрян Маламин.

 

Учени от ИФС отбелязаха Световния ден на философията: Учени от Института по философия и социология на БАН участваха в Национална конференция с международно участие, посветена на Световния ден на философията, която се състоя на 17 ноември 2022 г. в Големия салон на БАН и в сградата на Института на ул. „Сердика“ 4. Във форума се включиха също преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски“, УниБИТ, Виенския университет и Кримския федерален университет. Организатор е секцията „Философски науки“ към Съюза на учените в България, в която ИФС е солидно представен.

Директорът на ИФС – БАН проф. дсн Емилия Ченгелова поздрави участниците и подчерта, че учредяването през 2002 г. от ЮНЕСКО на Световен ден на философията е безспорно признание за значимостта ѝ като наука. В национален план Институтът по философия и социология при БАН изпълнява водещи функции за развитието на философската мисъл и философските изследвания, отбеляза тя.

Проф. Ченгелова пожела на учените философи да бъдат полезни за българското общество и да използват потенциала на философските изследвания както за развитието на философията като наука, така и за да направят битието на хората по-щастливо, а мисленето им – по-задълбочено и по-фокусирано.

Честването на Световния ден на философията включи 20 доклада на български и английски език. Темите бяха посветени на актуални проблеми на онтологията, логиката, философската антропология, етиката, естетиката, философията на религията, културологията.

 

Проведе се XVIII Национална конференция по етика: На 10 и 11 ноември 2022г. се проведе Осемнадесетата национална конференция по етика на тема „Вяра и доверие – етически аспекти и морални ценности“. Форумът беше официално открит от директора на Института по философия и социология при БАН проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, която подчерта важността на традицията на етическите конференции, както и социалната значимост на проблема за доверието в съвременното общество.

В рамките на конференцията бяха представени над 30 доклада на български и английски език, разпределени в 8 заседателни панела. Темите бяха посветени както на философските, моралните и религиозните аспекти на вярата и доверието, така и на различни приложно-етически проблеми: мястото на доверието в света на новите технологии, ролята му в науката и образованието, въпросите за кризата на доверието в социално-политическата система, доверието/недоверието в медицината и отношението лекар-пациент. В конференцията взеха участие учени от различни научни области, представляващи редица академични институции, сред които Института по философия и социология при БАН, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ТУ-София, НБУ, МУ-Плевен, МУ-Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, Университета Форт Хеър (ЮАР) и др.

 

Конференцията “Учителят – пазител на цивилизацията”, която се проведе на 2 ноември 2022 в зала “Проф. Марин Дринов” на Българската академия на науките беше организирана по случай Деня на народните будители и посветена на учителската професия и хората, които са я избрали за свое призвание – учителите. Видеозапис на конференцията е достъпен тук.
Конференцията събра на едно място учени от различни институти на БАН, държавни експерти от МОН и РУО-София-град, преподаватели от Софийския университет, представители на неправителствени организации, учители и директори, а темите обхванаха, както функциите на учителя, целите, ценностите и ценностните противоречия в учителската професия, така и промените, свързани с навлизането на новите технологии и Internet of everything, STEAM центровете, игровизацията и изкуствения интелект в учителската професия.
Въпросите и коментарите повдигнаха темата за опасността от твърде резки и крайни промени в образователните политики без необходимата подготовка за тях, опасността традицията в образованието да премине в инерция, как  учителите да признават и рефлектират върху грешките си – като една от основните характеристики и предимства на човека учител пред учителя – изкуствен интелект.
Надяваме се подобни срещи между учени, учители, експерти от държавните институции и неправителствените организации да продължат в различен формат и с по-голям интензитет.
Използваме случая да отправим покана всеки учен, експерт и/или учител, който иска да участва в подобни срещи и дискусии и/или да сподели своето мнение по отношение на целите, ценностите и иновациите в училищното образование да се свърже с гл. асистент Веселина Качакова на vesikachakova@gmail.com, както и да вземе участие в нейното изследване, като попълни следната кратка анкета: https://forms.gle/jHvoK61AiaDautc69
Международна научна конференция “Traditional Learning Theories and Their Relation to Process Philosophy and AI” проведе на 19 и 20 юни, 2018 г. Институтът за изследване на обществата и знанието, съвместно с Департамента по философия на университета в Лиеж, Белгия и Лаборатория по телематика при БАН С програмата на форума можете да се запознаете тук.

 

Сътрудникът на Института за изследване на обществата и знанието, доц. д-р Кирил Карталов е сред основните организатори на проведената на 26. 05. 2018 г. в Аулата на Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ в гр.Велико Търново международната научна конференция на тема: „Хистиянските корени на Европа“.

Тя бе организирана от Никополска епархия, под патронажа на Папския комитет за исторически науки, на Ватиканската Апостолическа библиотека, на Комисията на епископските конференции на Европейската общност, на Фондация Папа Йоан XXIII в Бергамо и на Великотърновския университет, по случай 370 години от основаването на Никополската епархия (1648-2018), 140 години от освобождението на България (1878-2018) и на 330 години от Чипровското въстание (1688-2018).

Форумът бе съпътстван от изложбата „Папството и българите от 9-и до 21-и век“, първата по рода си документална и фотографска експозиция, в която са използвани документи и регистри от секретния архив на Ватикана, ръкописи от Ватиканската Апостолическа библиотека и Архивите в Дубровник и проследява сложните връзки на българските владетели и църковни предстоятели с папските институции.
Експозицията е посветена на 370-годишнината от основаването на Католическата Никополска Епархия.

Научна юбилейна конференция „Науката в полза на обществото“
Секция „Публични политики и социални промени“ организира провеждането на Научна юбилейна конференция в чест на проф. д.с.н. Духомир Минев
 „Науката в полза на обществото“ на 12.01.2018 год.,
9,30 ч., зала 207, ЦУ на БАН
С програмата на конференцията можете да се запознаете тук.
Национална научна конференция на тема: ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ НА 21 ВЕК – ПОДЦЕНЕНИТЕ ЗАПЛАХИ (Способни ли са Европейският съюз и България да се справят с въоръжен конфликт?)

се проведе на 18 декември 2017 г. в Новата конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски”. Програмата на събитието можете да намерите тук.

Тринадесета национална конференция по етика “Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество”

се проведе на 15 декември 2017 г. под патронажа на г-н Георги Пирински – депутат в Европейския парланмент.

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“

Международна научна конференция „Ценности, структури и институции в България – 10 години след присъединяването към ЕС“ се проведе на 01.12.2017 г. в зала „Перла“ в хотел Даунтаун. http://hotel-downtown.net/en/. Организатор е Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН, в партньорство с Бюрото на Фондация „Конрад Аденауер“ в София. Ежегодната конференция има за цел да очертае приноса на социалните науки при решаването на важни обществени проблеми.

Форумът представя актуални академични изследвания върху състоянието на средната класа, традицията за дарителството в образованието днес, развитието на градското земеделие и въвеждането на нов модел на управление, позволяващ по-добро съответствие между висшето образование и пазара на труда. Анализира основните постижения на България в продължение на десет години след присъединяването към Европейския съюз и разглежда широк кръг въпроси, които засягат ценностите на демократичния ред в съвременното българско общество, структурите на обществения живот и институциите на прехода. Участници и лектори в дискусията са учени, експерти от Германия, Македония, България, депутати, представители на гражданското общество, бизнеса и журналисти.

Сред темите на конференцията са достъпът до важна за обществото информация, както и все още липсващата култура на прозрачност в администрацията; институционалните и законодателните реформи, които в изпълнение на европейските препоръки са необходими, но не и достатъчни за постигането на демократичните стандарти за независимост и отчетност на институциите; разделението между бедни, богати и средна класа в страната и доколко то е пречка за развитието на съвременното българско общество и неговият просперитет.

Като изграждащи невидимата, но незаменима ос на всяко общество, без която то е изправено пред риск от дезинтеграция, ще бъдат разгледани културите на дарителството, доверието и солидарността, а актуално изследване на градското земеделие в България ще го представи като фактор за формиране на нови ценности и стимули за по-качествен и здравословен начин на живот на градските общности. Едно от основните социални предизвикателства – изтичането на мозъци, поради по-голямата академична и икономическа привлекателност на западноевропейските страни, е основа на проучване, което цели да подобри институционалния капацитет за увеличаване на съответствието на висшето образование спрямо нуждите и изискванията на пазара на труда с оглед запазването на повече млади таланти, които да останат да учат и работят в страните от Дунавския регион.

Програма

„Съвременната философия – проблеми, тенденции и перспективи“

Между 28 и 31 август в Творческия дом на БАН до гр. Варна се проведе международна философска конференция на тема „Съвременната философия – проблеми, тенденции и перспективи“. Форумът беше организиран от Института за изследване на обществата и знанието в сътрудничество с няколко чуждестранни партньори: Академиите на науките на Чехия, Словакия и Полша, Румънската Академия, Университетите на Лиеж (Белгия), Белград, Нови Сад, Ниш, (Сърбия), Босна и Херцеговина. Международният организационен комитет с председател доц. дфн Богдана Тодорова включваше учени от всяка от изброените институции. В конференцията участваха над 40 учени от 10 европейски държави. Докладите бяха разпределени в шест тематични панела, като целта на отделните работни сесии беше да се очертаят конкретните предизвикателства и задачите, които днешният свят поставя пред всяка от основните философски дисциплини – от логика, онтология, философия на науката, през политическа философия и философия на религията, до естетика, философия на образованието и сравнителна философия. Както в отделните доклади, така и в често следващите ги оживени дискусии под различни ъгли се обсъждаше ролята на философката рефлексия и аргументация в публичния дебат на днешния глобализиран и едноременно разкъсван от тежки икономически, религиозни, цивилизационни и др. конфликти свят. Трите работни дни показаха, че въпреки динамичните помени през последните десeтилетия, въпреки водещата роля на технологиите в нашия век, философията все още има какво да каже по актуалните проблеми на човечеството и около тази позиция се обединиха участниците във финалната дискусия на варненската конференция – международната философска общност да вземе присърце тези проблеми и да насочи усилията си към това да даде своя специфичен принос за решаването им.

Конференция “Пазар на труда, образование, заетост: съвременни предизвикателства и перспективи” 

На 28 и 29 ноември 2016 г. във Венус Бизнес център се проведе ежегодната конференция, организирана от Институт за изследване на обществата и знанието – БАН със съдействието на Фондация “Конрад Аденауер”. Тазгодишната тема на конференцията беше “Пазар на труда, образование, заетост: съвременни предизвикателства и перспективи”. На двудневната среща присъстваха представлители на различни медии, държавни и частни институции. Гостите и участниците дискутираха многообразни теми и представиха различни гледни точки по текущи проблеми, свързани с образованието и заетостта в България. Бяха обсъдени важни и основни теми и принципи относно състоянието на пазара на труда, предизвикателствата и перспективите пред младежите при намиране на работа, социалните неравенства при заетостта в зряла възраст, иновациите и екопредприемачеството в България и други належащи и актуални въпроси.

Програмата на конференцията може да видите тук.

Снимки от конференцията може да откриете на фейсбук страницата на Институт за изследване на обществата и знанието – БАН.

                              

Конференция “Ценности, парадигми и предизвикателства в междурелигиозните отношения” 

10.10.2014

———————————————————————————-

На 25 септември 2014г., четвъртък, от 16:00 ч., в Руския културно-информационен център, зала 204 бе представен сборника с докладите от кръгла маса

“Еволюция на йерархични системи”

———————————————————————————-
EMIN

На 19ти септември се проведе Национална конференция “Адекватни минимални доходи” в гр. София, хотел Рила. Тази конференция е част от Европейска кампания за адекватни минимални доходи, по проект Европейска мрежа за минимални доходи (EMIN), финансиран от Европейската комисия. Подобни конференции се провеждат през септември-октомври във всички страни-членки на ЕС, както и в Македония, Сърбия и Норвегия. Конференцията в България е организирана с активното съдействие и участие на учени от Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Наред с българските участници, в нея ще взеха участие и гости от Белгия и Македония.

———————————————————————————-

THE FACULTY OF PHILOSOPHY
ST. CYRIL AND ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO TURNOVO
AND
THE INSTITUTE FOR THE STUDY OF SOCIETY AND KNOWLEDGE, BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCESuntitled

„PHILOSOPHY IN AFTERPOSTMODERN SITUATION – APLICATIONS AND PERSPECTIVES“
19-20 May 2014
Faculty of Philosophy, Veliko Turnovo University, Campus 5
19 Hristo Botev str, Veliko Turnovo, 5000, Bulgaria

Call for papers: To participate, please send your full name and position, university or institute, paper topic and a short resume up to 300 words
Deadline for abstracts: 15 April 2014

Papers from the conference will be published!

 

Details:

The conference contributes to themes and approaches that rediscover the practical importance of philosophy in different academic and public discourses. The event addresses the relevancy of philosophical tradition and present–day researches to the newest global issues of mankind and the significance of philosophical work in these areas.
The aims of the event are:
1. To reveal that philosophical problems are universal not in terms of the isolated self-sufficiency of philosophical reasoning, but in terms of their constant presence in the living journey of the human being.
2. To reflect the diversity of areas in which philosophy collaborates with other contemporary studies in solving scientific, technical, social, political and cultural issues of present day.
3. To outline the responsibilities and tasks that lay ahead in the future development of philosophy in practical contexts.

The organizers invite papers in the field of systematic philosophy, history of philosophy, logic, ethics, philosophy of science, axiology, philosophy of politics and law, social philosophy etc.

Conference panels:

1. Philosophical tradition
2. Philosophy and science
3. Philosophy and society
Contact person and address for abstract submissions: Anna Ivanova (ivanovabg@gmail.com), Facuty of Philosophy, VTU