Разширен директорски съвет

РЕШЕНИЯ

Протокол №5/11.10.2021 г.

Протокол №13/10.02.2020 г.

Протокол №12/13.01.2020 г.

Протокол №11/09.12.2019 г.

Протокол №9/07.10.2019 г.

Протокол №8/08.07.2019 г.

Протокол №5/11.03.2019 г.

Протокол №4/11.02.2019 г.

Протокол №3/14.01.2019 г.

Протокол №2/10.12.2018 г.

Протокол №1/14.11.2018 г.