Ръководство

Директор

 

Проф. дсн Емилия Ченгелова (chengelova@gmail.com)

тел. 088 692 6902

Приемно време: понеделник и сряда, 13 – 16 ч.

 

Заместник-директори

Проф. дфн Богдана Тодорова (bonytodorova@gmail.com)

Приемно време: вторник и четвъртък, 13 – 16 ч.

 

Проф. дсн Васил Киров (vassil.kirov@gmail.com)

Приемно време: понеделник, 13.30 – 15.00 ч.

 

Доц. д-р Албена Накова (albena_nakova.manolova@abv.bg)

тел. 088 845 4731
Приемно време: понеделник и вторник, 14 – 16 ч.

 

 

 

Научeн секретар

Доц. д-р Силвия Борисова (sylvia.borissova@gmail.com) – докторски програми

тел. 088 754 3901

Приемно време: петък, 10.00 – 12.00 ч.