Социални теории, стратегии и прогнози

Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ е единственото експертно научно звено, в системата на БАН, извършващо прогностични анализи, чиято дейност е насочена към изследвания на бъдещето. Секцията има за цел да изследва общите характеристики на съвременните общества, динамиката на тяхното развитие, да разработва нормативни и дескриптивни прогнози, анализ на рисковете и перспективите на дигиталните технологии, изкуствения интелект и синтетичната биология.

Изследователите работят по актуални за България, Европа и света проблеми, породени от новите идеи, технологии, социално-икономически, екологически, геополитически, етно-религиозни и културни предизвикателства.

Секцията провежда интердисциплинарни и трансдисциплинарни изследвания в следните изследователски полета:

  • Социална философия
  • Политическа философия
  • Философия на изкуствения интелект и възникващи технологии
  • Геополитика и изследвания на сигурността
  • Медии, култура и образование
  • Философия на икономиката и правото

Към секцията функционира Проблемна група по „Религия и сигурност“ (философия на религията и социални трансформации) с ръководител проф. д.ф.н. Богдана Тодорова. Работата й през последните години е фокусирана върху традиционни религии (различни християнски деноминации и ислям) в Европа, Черноморския регион и Централна Азия; роля и участие на религиите в социалните трансформации; изследвания свързани с бъдещето на религията.

Учените от звеното са експерти на високо професионално ниво, признати у нас и в чужбина по линия на публикации, специализации, организация и участия в престижни международни форуми, научни проекти, и в различни национални и международни изследователски мрежи (MILEMIUM PROJECT, Network of Excellence: Religion on the Balkans).

Членовете на звеното имат дългогодишен опит и в преподавателската дейност  (УНСС, НАТФИЗ, СУ, НБУ, ВУ).

Секцията предлага докторантски програми на Европейско ниво на обучение по направление 2.3 Философия, Научна специалност 1/Философия на културата, политиката, правото и икономиката, 2/ Философия на историята, по утвърден Учебен план към ЦО на БАН.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

 

 

На 13 декември 2023 г. секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ организира в зала „Иван Гешов“ на БАН лекция на тема: Does Hannah play dice? An Arendtian exploration of migrant exclusion beyond the right to have rights“,  с гос-лектор Мориц Баумгартел.

 

 

На 15 май 2023, в Централния военен клуб, в София се проведе конференция, организирана от Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“ (ИФС-БАН), съвместно с Конфедерация на обществените организации от сигурността и отбраната, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска, Институтът за икономика и международни отношения. Внимание беше отделено на нарастването на военно-политическия компонент в отношенията между държавите, който поставя и съвсем нови изисквания към техните военни доктрини. Разгледани бяха японската отбранителна доктрина и създаването на новия антикитайски алианс AUKUS. Разгледани бяха стратегиите на ЕС, НАТО, САЩ, Япония, Русия, Индия и Китай. Какви са стратегическите цели и тактики на хибридната война (кибератаки, дезинформация, подривна дейност, операции под прикритие и др.? Какви следва да са акцентите в новите военни доктрини на европейските държави и на България, и притежават ли те ресурси да изградят надеждна отбранителна система бяха сред дебатираните теми.

 

Престижно участие на доц. д-р Мариана Тодорова, с лекция изнесена на 22 април 2023 г.  на Третата годишна конференция на Станфордския университет,  посветена на рисковете  и изкуствения интелект (3rd Annual Stanford Existential Risks).

На 24 април 2023 г. Секция „Социални теории, стратегии и прогнози“, Балканският институт за стратегически прогнози и управление на риска и Фондация „Комуникации и култура“ организираха четвъртата национална конференция по медийна сигурност на тема: „Медиите и войната (журналистически стандарти и отговорности при отразяване на кризи и военни конфликти)“. Повече информация е достъпна тук и тук.

ПРОЕКТИ:

2021-2023. Преосмисляне на българското образование в контекста на 21 век, р-л доц. д-р Христина Амбарева.

2019-2022. Цивилизационни предизвикателства пред България и Европейския съюз (конфликти, рискове и трансформации), р-л проф. дфн Борислав Градинаров.

2018-2021. Настоящи и бъдещи перспективи на социално-хуманитарните, научни и културни връзки между Азербайджан и България, р-л проф.дфн Богдана Тодорова (ЕБР).

2016-2018. Democratization, religious identity and fundamentalism in Romania and Bulgaria, р-л доц.дфн Богдана Тодорова (ЕБР).

2016-2017. Балканите и мигрантската криза в контекста на трансформацията на Европейския граничен контрол. Проект по Програма за подпомагане на младите учени. Участници:  доц. д-р Борислав Градинаров (научен ръководител), гл. ас. д-р Благовеста Николова (млад учен).

2015-2018. България в Европейския съюз – изводи, конфликти, рискове и перспективи. Вътрешноинститутски колективен научен проект. р-л доц. д-р Борислав Градинаров.

2015-2017. Culture and Values in Late Modernity, р-л доц. д.ф.н. Богдана Тодорова (ЕБР).

 

СЪСТАВ:

Проф. дфн Богдана Тодорова – ръководител на секцията
bonytodorova@gmail.comФилософия на религията (Ислям); политическа философия; сигурност;Публични наративи и нагласи към бежанци и мигранти. Сравнителен анализ Румъния-България“, ръководител проект по ЕБР (2023-2025).   “Values in family: Azerbaijan, Bulgaria, Turkey, UNESCO проект (2023-2024).„Ролята на исляма в Азербайджан“, 2022, изд.“проф.М.Дринов“.https://plus.cobiss.net/cobiss/bg/bg/bib/55337736
Проф. дфн Борислав Градинаров
bograd@abv.bgФилософия на политиката, правото, икономиката; етика, медии; сигурност Европейският съюз, България и конфликтите на ХХІ век.Новият световен ред – между „дипломацията“ на оръжието и „оръжието“ на дипломацията.Новите предизвикателство пред Европейския съюз и България.Риск и антирискови стратегии.
Доц. д-р Христина Амбарева
ambareva@yahoo.comДигитално общество и интернет култура; ценности, знание, образование в дигиталната епоха; философия на технологиите;демокрация и дезинформацияКултурата на интернет и как тя променя света
Доц. д-р Мариана Тодорова
mariana_g_todorova@yahoo.comФутурология; Бъдеще на дигиталните технологии и изкуствения интелект; Бъдеще на социалните системи (образованието, професии, пазара на труда; Бъдеще на демокрацията; Контрафактичен анализ.Изкуственият интелект. Кратка история на развитие и етични аспекти на темата.Theodor Gordon, Todorova, Mariana. 2019. Future studies and counterfactual analysis: Seeds of the future.
Доц. д-р Благовеста Илиева
blagy_ilieva@abv.bgПолитическа теория, форсайт, отговорни изследвания и иновацииThe RRI Challenge: Responsibilization in a State of Tension with Market RegulationThe Rise and Promise of Participatory ForesightSustaining Normative Horizons, Grappling with Elusive Effects: Governance and Sociality Under the Litmus Test of COVID-19
Доц. д-р Ива Манова

iva.manova@gmail.com

Философия на историята; философия на религията (Католицизъм);

изследвания на католическата култура и социалната доктрина на Католическата църква

„Нуждата от другия“

Папа Франциск и латиноамериканското католическо възраждане

От интегрална екология към екологичен грях: социалното учение на папа Франциск от Laudato si’ (2015) до Синода за Амазония (2019)

Гл. ас. д-р Невена Иванова

nevena.0.ivanova@gmail.com

Естетика и философия на технологията;

Проекти за книги: “Фармакологичният характер на синтетичната биология”; “Креативност и изкуствен интелект”;

Гл. ас. д-р Вихра Павлова

vihra@gyuvetch.bg

геополитика, политическа философия, глобално прогнозиране

„Прогнозирането в геополитиката” – проект монография

Ас. д-р Силвия Пенчева

silviq_pencheva@abv.bg

Философия на икономиката, социална философия, образование.

Тема на дисертацията:  „Бедност, благотворителност, власт – културно-цивилизационни аспекти.“

Радина Богомирова – секретар

Публикации Радина Богомирова

radinab@abv.bg