Защита на дисертация на Анета Сакалова

Обява за насрочване на открито заседание за защита на дисертационен труд на тема “Мобилност на учените в контекста на европейските изследователски програми” на Анета Боянова Сакалова, редовен докторант в ИИОЗ – БАН 

Материали:
1) Автореферат
2) Рецензия проф. Тодорова
3) Рецензия доц. Иванчева
4) Становище доц. Шикова
5) Становище доц. Тотев
6) Становище доц. Стайкова.