Защита на дисертационен труд на доц. д-р Веселин Петров

Обява за насрочване на открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Процесуалната философия: история и съвременност” на доц. д-р Веселин Петров Петров за получаване на научната степен „ДОКТОР НА ФИЛОСОФСКИТЕ НАУКИ”.

Материали:

Автореферат

Рецензия на проф.дфн Александър Андонов

Рецензия на проф. дфн Любен Сивилов

Рецензия на проф.дфн Иван Кацарски

Становище на проф.дфн Димитри Гинев

Становище на проф.дфн Стилиян Йотов

Становище на проф.д-р Христо Тодоров

Становище на проф.дфн Нина Димитрова