Научна конференция „Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски”

Първо съобщение

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН

секция „Общности и идентичности”

ОРГАНИЗИРАТ

Научна конференция на тема „Авторитет, достойнство и маска – съвременният прочит на Иван Хаджийски” във връзка със 105 годишнина от рождението на Иван Хаджийски. Място на провеждането: гр. Троян. Дати: 12 – 13 октомври 2012 г.