Покана за участие в международна конференция “Подобряване на качеството на труда в Европа”

Покана за участие в Международната конференция Подобряване на качеството на труда в Европа

Крайният срок за изпращане на резюмета: 26 юни 2012 г. … Повече информация