Представяне на сборник “…първа радост е за мене”

Институт за литература

Институт за изследване на обществата и знанието

Институт за балканистика с Център по тракология

БАН

 Интердисциплинарен проект

Емоционалното съдържание на българската национална идентичност:

Исторически корени и съвременни измерения

balkansbg.eu

представят сборника

 …първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идентичност: исторически корени и съвременни измерения. София: Кралица Маб, 2012.

Cover_purva_radost2

С подкрепата на Национален фонд Научни изследвания

Сборникът и проектът ще бъдат представени от проф. Боряна Христова, проф. Николай Аретов, проф. Пепка Бояджиева, проф. Кристина Петкова и проф. Рая Заимова

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

5 юли (четвъртък) 2012, 17.00