Конкурс за главен редактор на списание „Философски алтернативи”

Научният съвет на ИИОЗ обявява конкурс за главен редактор на списание „Философски алтернативи”. В срок до 12 януари 2013 г. кандидатите трябва да представят в деловодството на института професионално CV и програма за развитие на списанието.

Научният съвет на ИИОЗ обявява конкурс за главен редактор на списание „Социологически проблеми”. В срок до 6 януари 2013 г. кандидатите трябва да представят в деловодството на института професионално CV и програма за развитие на списанието.

Научният съвет на ИИОЗ обявява конкурс за главен редактор на списание „Философски алтернативи”. В срок до 15 ноември 2012 г. кандидатите трябва да представят в деловодството на института професионално CV и програма за развитие на списанието.