Обява за конкурс за главен редактор на Balkan Journal of Philosophy

Balkan Journal of Philosophy

Научният съвет на Института за изследване на обществата и знанието при БАН реши да обяви конкурс за главен редактор на своето издание Balkan Journal of Philosophy със срок 1 месец, считано от 5 юни 2013 г.