Обява за отдаване под наем на помещение за офис

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН отдава под наем помещение за офис – 57м² на бул. Патриарх Евтимий №6, ет. III.
Документи се подават в деловодството на Института за изследване на обществата и знанието при БАН на ул. Московска №13А.