Покана за конференция на тема “Градът и селото – предизвикателствата на 21 век”

През 2013 година се навършиха 100 години от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на съвременната социология в семейството на българската наука. Той е първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА.
Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас.
Тази годишнина ни дава възможност за нови размисли за социологията в България, за извървения път и перспективите, за консолидация на социологическата общност.

В тази връзка организираме конференция на тема:

“Градът и селото – предизвикателствата на 21 век”

Безспорно темата на конференцията припомня за ЕСИ “Градът и селото – 68″,проведено под ръководството на проф. Живко Ошавков и повторено като ” Градът и селото – 86 ” под ръководството на чл.кор. Стоян Михайлов.

Конференцията обаче няма да бъде само за проблемите на градовете и селата на България. Тя тематично ще бъде обвързана с концепцията, че обществото практически живее в градовете и селата, реалният живот на обществото се случва чрез градовете и селата.

Очакваме на конференцията колегите да представят своите размисли за обществото като глобализиращо се и локализиращо се; като развиващо се – фрагментирано и рисково, разделено и обединено и т.н. Надяваме се,че на тази конференция ще си дадат среща теоретичните проблеми с реалния живот на многообразното ежедневие на нашия български свят.

Тръгвайки от ЕСИ “Градът и селото”, ще проведем и разговор по въпросите на методологията и методиката на емпиричното социологическо изследване.

В рамките на проблемното поле на конференцията ще се организира и самостоятелна сесия за млади социолози.

Конференцията ще се състои на 14 и 15 ноември 2013 г. в София.

Уважаеми колеги, очакваме вашите заявки до 15 октомври на адреси:
dona.pickard@gmail.com и galyak@gmail.com

Организационен комитет:
Таня Неделчева, ръководител на секция „Общности и идентичности” – ИИОЗ
Веска Кожухарова – Живкова, председател на ИК по социология на селото – БСА
Искра Дандолова, председател на ИК по урбаносоциология – БСА
Светлана Христова, ИК по урбаносоциология – БСА
Кирил Кертиков, ИИОЗ
Галина Колева, ИИОЗ
Дона Пикард, ИИОЗ

Организатори:
БСА – ИК по урбаносоциология
БСА – ИК по социология на селото
ИИОЗ – секция „Общности и идентичности”
СУБ – секция “Социологически науки”

Програма