Излезе трети брой за 2013 г. на списание “Философски алтернативи”

untitled

Излезе трети брой за 2013 г. на списание “Философски алтернативи”.

Тема на броя: ФИЛОСОФИЯ И КУЛТУРА
Водещи: Ерика Лазарова и Силвия Серафимова

Всички статии от този брой, както и от почти всички броеве на “Философски алтернативи” от 1992г. насам могат да се изтеглят от http://www.ceeol.com/