Постоянен семинар “Знание и реалност” на 2 октомври 2013 г.

СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН

„ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ”
(ПОСТОЯНЕН СЕМИНАР)

 

untitled

 

Каним Ви на поредната лекция на нашия семинар

Перспективи пред конструктивния постмодернизъм: 1.като динамичен холизъм; 2.съвременното му развитие в Китай

Лектор: проф. дфн Веселин Петров

Семинарът ще се проведе на 02.10.2013 г. (сряда) от 14.00 часа в залата на ИИОЗ на ул. Сердика 4. Отворен е за всички интересуващи се от темата

Заповядайте!

 

Графикът за следващите семинарни доклади ще се съобщава своевременно, обявите за семинара ще бъдат публикувани в интернет страницата на ИИОЗ, както и ще бъдат закачани на таблата за обявление

За въпроси и заявки за участие, моля пишете на: Марина Бакалова (marina.bakalova@gmail.com), ръководител на семинара и Веселин Петров (petrov.vesselin@gmail.com), ръководител секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики”