Излезе новият брой на списание “Социологически проблеми”

k2013-12

 

Тема на броя:

МЕТОД И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Водещ на броя: Кръстина Петкова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ТРАДИЦИИ

Методите в социалните емпирични изследвания: методологически традиции и актуални тенденции

Емилия Ченгелова

Методологически поглед върху качествените методи в социологическото изследване

Максим Молхов

Теоретико-множественият подход в социологическите изследвания: състояние и перспективи

Людмила Иванчева

МЕТОД И СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Изследване чрез действие: пример за адаптиране и прилагане на активно социологическо изследване в България

Васил Киров, Екатерина Маркова, Дарина Пейчева

Методът на събитийния анализ и приложението му в социология на жизнения път

Елица Димитрова, Татяна Коцева

Анкетьорът отвръща на удара (трудности пред постигането на достоверно емпирично знание и стратегии за тяхното преодоляване)

Румяна Буджева

БИОГРАФИЧНИЯТ МЕТОД

Биографичните изследвания като историческа социология: методологически разсъждения

Габриеле Розентал

От Европа към европейците и отвъд: изследване на европейската идентичност чрез биографични методи

Румяна Желева, Мариана Драганова

НЕРАВЕНСТВАТА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ

Хоризонтална сегрегация по пол на работните места – следствия за стратификацията

Румяна Стоилова

Дискурс и символна власт: неравенството и формите на дискурсивна дискриминация

Стойка Пенкова

СЪВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВА И РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

Как обществата отиват там, където не искат – методи, интерпретации и рационалност на обществата

Духомир Минев

Краят на балканизацията

Георги Фотев

ДЕБЮТИ

Разпад на неони. Светлинните реклами от времето на социализма в България

Ивайло Александров

КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ФОКУС

Влияние на социализацията върху оценката на обекти от културното наследство

Желю Владимиров

БЕЛЕЖКИ ПО ПОЛЕТАТА

Размисли за и по повод на книгата на Румен Аврамов „Спасение“ и падение. Макроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940–1944 г.

Емил Коен

НАШЕТО ИНТЕРВЮ

„Регионализацията поражда собствени неравенства“ – интервю на Светла Колева с Майкъл Бъроуи

НАУЧЕН ЖИВОТ

Майкъл Бъроуи с Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието при БАН за чуждестранен учен (София, 18 март 2013 г.)

ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕЛОТО „Дългото пътуване към селото“ (София, 31 май 2013 г.)

Дона Пикард

Пътуващ университет и Лятна школа за практики на устойчиво регионално развитие: Чипровци 2013 г. (Чипровци, 3–9 юни 2013 г.)

Ваня Методиева

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Вярвай в социологията! (Закнигата на Светла Маринова Към политическаикономия на разказите за миналото в германската история на социологията)

Георги Димитров

Социологията като наука: откриването на Реймон Будон на български

Васил Киров

Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще

Емилия Ченгелова

Кукерството като маскарад, разпитващ постсоциалистическата модерност

Галина Колева, Стюарт Еймър