Девета национална конференция по етика на тема: „Международните етически стандарти и българската медицина”

Untitled

Институт за изследване на общетвата и знанието – секция “Култура, ценности и морал”, Факултет по обществено здраве при Медицински университет – София и Български лекарски съюз организират на 25 и 26 октомври, 2013, зала „Сердика” на хотел „Шератон” – София Девета национална конференция по етика (с международно участие) на тема: „Международните етически стандарти и българската медицина”. Форумът ще се проведе под патронажа на чл.кор. проф. д-р Ваньо Митев, дм, дбн, Ректор на МУ – София и Председател на Съвета на Ректорите на Висшите училища в България.
Националните конференции по етика са една добра традиция (Вж: http://cvmissk.wordpress.com/) и дискутират етическите рискове на българското общество. Основна цел на настоящата Девета национална конференция по етика е да се обсъдят механизмите на приемането и утвърждаването на Европейските етични стандарти в българската медицина, формите и средствата за упражняването на контрол върху тяхното практическо приложение, пригодността и адекватността им в специфичната социално-икономическа ситуация у нас. (Продължи да четеш)
Пълният текст на докладите ще се публикува в сборник статии.
За връзка и повече информация: Доц. д-р Емилия Маринова ema_marinova@abv.bg Проф. д-р Сашка Попова sashkapopova@yahoo.com

Програма