Предстоящ семинар “КАТЕГОРИИТЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ХАЙДЕГЕР”

religia

Секция “Религия, вярвания, всекидневен живот”

продължава редовните си

 ТЕОРЕТИЧНИ СЕМИНАРИ по общата тема:РЕЛИГИЯ, ЦЕННОСТИ, ИНТЕРКУЛТУРЕН ДИАЛОГ.

ПРЕДИШЕН СЕМИНАР:”БЪЛГАРИНЪТ И СМЪРТТА”-ДОЦ.Д-Р БОРИСЛАВ НИНОВ.

ПРЕДСТОЯЩ ДОКЛАД И СЕМИНАР:

“КАТЕГОРИИТЕ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА НА ХАЙДЕГЕР”-док.Сергей Методиев,

на 31.10.2013 -четвъртък, от 14 часа на Сердика 4.

 

По-следващ семинар:

РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ И СВЕТОГЛЕД-

(доклад на доц.дфн.Стефан Пенов, през категориите:Tеология, религиозна философия, философия на религията, религиознаниe,светоглед и идеология)

Програма

Събитието във фейсбук