Четвърта координационна и научна среща на екипите по проект „Да накараме миграцията да работи за развитие” БУКУРЕЩ, 5-7 ноември 2013

MAKING MIGRATION WORK FOR DEVELOPMENT
(MMWD)

Четвърта координационна и научна среща на екипите по проект
„Да накараме миграцията да работи за развитие”
БУКУРЕЩ, 5-7 НОЕМВРИ 2013

Стратегическият проект MMWD – Making Migration Work for Development ще има
4-та поредна среща, която ще се проведе с административни и научни заседания на комисии в Букурещ на 6-то и 7-ми Ноември 2013. Домакин на срещата е Министерството на регионалното развитие и държавната администрация на Румъния.

Прессъобщение

Програма