“Богомило-катарската философия като живяна етика”

bogomilo-katarska etika

 

Излезе новата книга на доц. дфн Ерика Лазарова – “Богомило-катарската философия като живяна етика”, издадена от Авангард принт.