Публична лекция

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ПОКАНА

СЕКЦИЯ “ЛОГИЧЕСКИ СИСТЕМИ И МОДЕЛИ”

любезно ви кани

на 29 януари (сряда) от 14:30 часа

в семинарната зала на ИИОЗ на бул. “Патриарх Евтимий” 6

на публичната академична лекция на тема

ЛОГИЧЕСКО КОНСТРУИРАНЕ НА ВЕЩИЯ СВЯТ

изнесена от

доц. д-р Росен Люцканов