Публична лекция

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ПОКАНА

СЕКЦИЯ “ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ”

любезно ви кани

на 5 февруари (сряда) от 14:00 часа

в семинарната зала на ИИОЗ на ул. “Сердика”, 4

на публичната академична лекция на тема

ЦЕННОСТТА НА ЗНАНИЕТО

изнесена от

доц. д-р Марина Бакалова