Екип на ИИОЗ – БАН ще е национален кореспондент на ЕUROFOUND

Екип на ИИОЗ – БАН ще е национален кореспондент на Европейската фондация за за подобряване на условията на живот и труд за периода 2014-2018 година
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (ЕUROFOUND) обяви търг по определяне на външен изпълнител за осъществяване на национално кореспондентство в областта на индустриалните отношения и условията на труд за страните членки на ЕС, включително и на България, за периода 2014 – 2017 г. Търгът беше спечелен от консорциум съвместно с френската фирма IR Share, която има сериозен опит като кореспондент за Франция и за Европейския съюз. Екип от учени и специалисти от Института за изследване на обществата и знанието при БАН е член на този международен консорциум и ще бъде натоварен със задълженията на национален кореспондент на България за периода 2014-2018 година.