Презентация на „Някои особености при измерване на социални дистанции със скалата на Богардус в България”

Презентацията от академичната лекция на доц. д-р Алексей Пампоров на тема: „Някои особености при измерване на социални дистанции със скалата на Богардус в България”, която се проведе на 16 юли 2014 г. е достъпна тук.