Представянето на книгата “ИКОНОМИКА В СЯНКА“

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
на 18 март (сряда) 2015 г.
зала 2028А, УНСС

от 13:30 часа
Катедра „Икономическа социология“
има удоволствието да ви покани
на представянето на книгата
модератор: проф. дсн. Валентина Златанова
“ИКОНОМИКА В СЯНКА“
Холистичен подход
за емпирично изучаване и актуални
измервания от доц. дсн Емилия Ченгелова
събитието във фейсбук