Представяне на „Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти“

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ЦЕНТЪР ЗА ЕМПИРИЧНИ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА

на Проф.д.с.н. Светлана Съйкова, Чл.-кор.проф.д.с.н. Атанас Атанасов, Доц.д.с.н. Емилия Ченгелова

 

„СОЦИАЛНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ”

СЕИ Корица

21 АПРИЛ (ВТОРНИК) 2015 г. от 14.00 часа

ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 13 А