Представянето на книгата Знанието като ценност, познанието като призвание

На 27 април (понеделник) 2015 г. при пълна зала се проведе представянето книгата Знанието като ценност, познанието като призвание. Юбилеен сборник в чест на проф. Пепка Бояджиева, Издателство „Изток-Запад“.

Тази книга е нашата благодарност към проф. Пепка Бояджиева за приноса й към развитието на българската социология и нейното утвърждаване на международната сцена. По повод на юбилея на проф. Бояджиева 25 колеги и приятели от България и чужбина се обединиха в многогласна рефлексия по проблеми на:

– теоретичните залози и дисциплинарните предизвикателства на съвременната социология
– идейните наследства в съвременните социални науки
– социалните и образователните неравенства
– образователната политика и нейните резултати
– академичните институции
– интерпретацията на мобилни социални реалности
– генерационните измерения на демократичното развитие

Пепка Бояджиева е професор в Института за изследване на обществата и знанието, БАН, председател на Научния съвет на института и член на Общото събрание на БАН. Тя е почетен професор по социология на образованието в Университета в Нотингам, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и НБУ, академичен сътрудник в Центъра за академични изследвания в София, кореспондент на списание International Journal of Lifelong education, експерт към Европейската комисия. Автор е на 13 монографии, сред които Университет и общество (1998), Социалното инженерство. Политики на прием във висшите училища през комунистическия режим (2010), The LLL Hybrid: Policy, Institutions and Learners in Lifelong Learning in Bulgaria (2012, в съавторство).