17-та сесия на традиционния Попъров семинар на тема “НАУКА И ЦЕННОСТИ”

Секция “Онтология, епистемология, философия на науката” организира 17-та сесия на традиционния Попъров семинар на тема “НАУКА И ЦЕННОСТИ”,
която ще се състои на 29 юни 2015 г. /понеделник/ от 9.45 ч.
в сградата на бившия ИФИ на
бул. „П. Евтимий 6.Прилагаме програмата на конференцията.

Любезно ви каним да се включите в дискусиите.

От името на организаторите:

Ангел Стефанов

Виолета Колева

Пълната програма на семинара е достъпна тук.