“След 700 години лавърът отново ще се раззелени. Богомило-катарската философия като дуалистично християнство.”

На 15 юли от 13.00 часа в заседателната зала на ул. “Сердика” 4 проф. дфн Ерика Лазарова ще  изнесе академичната лекция

“След 700 години лавърът отново ще се раззелени. Богомило-катарската философия като дуалистично християнство.”

Заповядайте!