ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК

 Програма на академична конференция  с между­народно участие: РКИЦ – София 16 и 17 юли 2015:

10 ­год. руско-български академични конференции

       Религия – Ценности – Ортодоксалност :

ТРАДИЦИОННИ РЕЛИГИОЗНИ СВЕТОГЛЕДИ

            И ЦЕННОСТИТЕ НА XXI ВЕК

ххоо         

 

 

Научно-изследователска група: „РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИ     

        ПАРАДИГМИ И ИНТЕРКУРТУРЕН ДИАЛОГ“  & секция/катедра:

                „РЕЛИГИЯ- ВЯРВАНИЯ-СВЕТОГЛЕД“ – ИИОЗ – БАН;

                                            С участието на:

Россотрудничество и РКИЦ-София,  СУ“Св.Кл.Охридски“;

Национален Съвет на религиозните общности в България.

Под патронажа на Председателя на БАН –

акад. Стефан Воденичаров,

                   Ръководител на проекта – дфн. Стефан Пенов

ВРЕМЕ – четвъртък 10 до 17 часа; петък 10 до 13.30

МЯСТО – РКИЦ, София, ул.Шипка 34; зала 204.

Програмата на конференцията е достъпна тук