Нова книга в престижно западно издателство

Нова книга в престижно западно издателство

Излезе от печат книгата Dynamic Being: Essays in Process-Relational Ontology в престижното издателство Cambridge Scholars Publishing под съ-редакцията на нашия колега проф. Веселин Петров. Виж http://www.cambridgescholars.com/dynamic-being
Това е обемисто издание, посветено на развитието на теорията на динамичните и процесуалните онтологии, както и на редица приложения на тези онтологии в различни области на науката. Книгата е предимно философска, но и с интердисциплинарен характер. Автори са видни онтолози и специалисти в различни области на науката от цял свят. Радостното е, че сред тях има и български автори: освен проф. Веселин Петров (ИИОЗ), това са също и доц. Росен Люцканов (ИИОЗ), проф. Димитри Гинев (СУ), проф. Димитър Вакарелов (СУ) и проф. Галя Ангелова (БАН).
Да им пожелаем на добър път и нови успехи!

petrov