Среща-презентация на 4 томния труд на Иван Пунчев

Плакат-покана-уеб