Списание „Философски алтернативи“ 4/2015

Списание „Философски алтернативи“ 4/2015

Тема на броя: HOMO AESTHETICUS

Водеща: Иванка Стъпова

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФИЛОСОФСКАТА ТРАДИЦИЯ

Огнян Касабов – Жизнено чувство и предустановена хармония: Кант между Лайбниц и Ницше

Силвия Борисова – Систематични възможности на негативната естетика

Андрей Лешков – Негативен естетизъм? (Спиноза и Вермеер)

Иван Попов – Естетика и институции в света на изкуството

 

КЛАСИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ НА ЕСТЕТИКАТА

Искра Цонева – За един български режисьор, за един английски готвач и за смисъла на трагедията

Валентин АнгеловЕстетическият опит

Иванка Стъпова – Конфликтът естетическо–етическо

 

ЕСТЕТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИИ

Иван КолевArchitectura ex machina. Футуристичният разлом

 

ЕСТЕТИКА НА ВИЗУАЛНОТО

Петър Пламенов – Погледът и ръката. Естетическото преоткриване на тялото (част 1)

Галин Пенев – Иконографското пространство (естетика и богословие на иконата)

Анна Цоловска – Визуално художествено произведение – разбиране и интерпретация

Вяра Попова – Построяване на номадичното? (тези за метафориката на пътя)

 

ЕСТЕТИКА НА СЛОВЕСНОТО

Мая Иванова – Комедията на свободата и възхитата от погнусата

Татяна Батулева – Албер Камю: за двойния императив на изкуството

Нонка Богомилова –Човек и Бог: философско-литературни проекции

Правда Спасова – Лев Толстой като прагматистки мислител. Нов прочит на „Що е изкуството?“

Антоанета Николова – Особености на китайския поетичен изказ

 

ЕСТЕТИКАТА ВЪВ ФОРУМИ И КНИГИ

Андрей ЛешковAisthetikos.Конференция по естетика в памет на Исак Паси

Мая Иванова – Страстите на мисленето

Марияна Фъркова – София Филм Фест и „Досието Петров“

 

IN MEMORIAM

Правда Спасова – За философичността на един художник. В памет на Стефан Десподов