Представяне на нова книга

На 29 октомври, четвъртък, от 15 часа в залата на ИИОЗ на

бул. „Св. Патриарх Евтимий“ 6 ще се състои представяне на новата книга на проф. д.ф.н. Иван Кацарски:

МЛАДОХЕГЕЛИАНЦИТЕ

Радикални интелектуалци пред сфинкса на времето. София, Парадигма, 2015.

Заповядайте!