Чл.-кор. проф. д-р Ангел Стефанов с награда от СУБ

Чл.-кор. проф. д-р Ангел Стефанов Стефанов от Института за изследване на обществата и знанието на БАН бе удстоен с годишната награда в областта на обществените и хуманитарни науки на Съюза на учените в България и Диплом за високи научни постижения за книгата „За вселенските загадки и други размишления в диалози“, издателство „Парадигма“, 2012, 124 стр. и пет самостоятелни статии в чуждестранни списания.

Междувременно в Amazon.com в електронен и хартиен вариант е налична книгата Anguel Stefanov. 2015. Kant’s Conceptions of Space and Time and Contemporary Science. Montreal: Minkowski Institute Press.