Нова книга “Хората с увреждания – видими и невидими. Социални иновации в действие”

staikova

 

Хората с увреждания – видими и невидими
Социални иновации в действие

Рая Стайкова

Изследване на съвременното състояние на хората с увреждания и потенциални възможности за ефективна интеграция в обществото за достоен живот. Резултати от собствени емпирични изследвания и модел за ефективна интеграция.