Нов брой на сп. “Философски алтернативи”

fa6_15COV

Списание „Философски алтернативи“ 6/2015

Тема на броя: ФЕНОМЕНОЛОГИЧНО МИСЛЕНЕ

Водещи: Валентин Канавров и Кристиян Енчев

 

СЪДЪРЖАНИЕ

КОНЦЕПТЪТ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Даниел фон Вахтер – Как да се върнем от езика към нещата сами по себе си

Ангел С. Стефанов – За парадоксите на динамичното време

Иван Колев – Българският фронтон. Етюд от феноменология на архитектурата

Ивайло Димитров – Феноменология и мислене без способности

Кристиян Енчев – Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт

Невена Крумова – Еротичната валидност на истината като междуиндивиден феномен

ИСТОРИЯ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧНОТО МИСЛЕНЕ

Иван Камбуров – Трансцендентализмът на съзерцанието в ранния будизъм

Стефан Попов – Възприятие и крайност: феноменологически измерения на доказателството на Декарт за съществуването на „материални неща“

Силвия Кръстева – Феноменологичният дискурс на категорията

Валентин Канавров – Как е възможна една трансцендентална феноменология от Кантов тип?

Майя Георгиева – Генетичната феноменология и проблемът за интенционалността

Стефан Димитров – Феноменологичното мислене: смисълът на „при“. Хайдегеровата феноменология на битието

Владимир Раденков – Неаприорният човек между Аз (Кант) и Себе-си (Хайдегер)

КНИГИ

Кристиян Енчев – Пътища на критическата метафизика: една възможна систематична тетралогия

Стефан Пенов – Срещи на исляма с модерността

Димитър Цацов – За онтологичната философия на религията, или за изначалния смисъл на философстването

Кирил Попов – През очите на душата

Игнат Ст. Минков – Философски поглед към българската история