Нова книга

На 22 януари 2016 г. на страниците на виртуалната платформа Omda беше публикувана нова електронна книга “Интервюто в социалните науки“, автор проф. дсн Емилия Ченгелова.
Книгата е строго методологическо четиво, в което се разглеждат основните видове интервю и се представя т.н. интерактивен модел на интервюто. Книгата може да бъде интересна за всеки, който извършва изследователска дейност.